Lagen i Spanien: Förklaring av taxeringsvärde

"Valor catastral" (taxeringsvärdet) för en fastighet i Spanien är en viktig uppskattning av dess kapitalvärde. Kadastralsystemet skiljer sig från fastighetsregistret - vilket registrerar fastighetens ägare - då det används för att beräkna volymen och beloppet på fastighetsskatten för varje fastighet.

För att finna taxeringsvärdet för en fastighet, kontrollera det angivna beloppet på IBI-räkningen eller besök kadastralkontoret som bör vara beläget i det lokala rådhuset. Det är värt att notera att myndigheterna tillåter endast individer eller företag med ett registrerat intresse i ägandet av fastigheten i fråga att se dess taxeringsvärde, vilket betyder att du kan inte se taxeringsvärdet för grannfastigheten. Detta kan vara problematiskt, vilket vi kommer att förklara nedan.

Hur taxeringsvärdet beräknas

Hur taxeringsvärdet beräknas

Taxeringsvärdet tas fram av oberoende statliga tjänstemän, baserat på strikta och relativt komplicerade värderingsguidelinjer. Detta görs för att garantera konsistensen, med alla värderingspersoner förlitar sig, initialt, på en beskrivning av fastigheten och hur den används. Informationen inhämtas via personliga observationer, licensansökningar och flygfoton.

Faktorer som påverkar fastighetens taxeringsvärdet inkluderar sin plats, sin ålder och byggkvalitet, dess potentiella prestanda som en tillgång, eventuella renoveringar genomförs och de tillhörande kostnaderna för arbetskraft.

Detta kan vara en av de bästa informationskällorna för att avgöra tvister om gränser pga. riktigheten av historiska register och uppskattningar av registrerade dimensioner. Senare uppgraderingar och utökningar kan ta över det kadastrala, så det är inte alltid korrekt till 100 procent.

Köpa hus i Spanien. Fastighet till salu på Costa del Sol

Variationer i fastighetsbeskrivningen

Variationer i fastighetsbeskrivningen

Då de detaljer som används för att skapa både “nota simple” (certifikat från fastighetsregistret) och "taxeringsvärdet" inhämtas med olika metoder, så kan det ibland uppstå variationer i beskrivningen av fastigheten. Den vanligaste diskrepansen mellan de två brukar uppstå pga. fastighetsregistrets arkiv inhämtas vid konstruktionen, så fastighetens dimensioner är angivna, inte garanterade: dvs. det är ritningarna som sparas, inte de fysiska, uppmätta dimensionerna, samt alla ev. ändringar därefter antecknas inte.

När fastighetens storlek och användning (bostad, odling, etc.) har fastställts, så appliceras den en taxa per kvm. Denna taxa fungerar som ett uppskattat försäljningsvärde, vilket beräknas från den kvarvarande fastighetsinformationen och verkliga registrerade försäljningar av liknande fastigheter.

Värden i grannskapet

Värden i grannskapet

Denna information granskas med några års mellanrum för att försäkra att den jämförbar mot marknaden och närliggande fastigheter. Det utförs kommun efter kommun, så att alla intilliggande fastigheter värderas på samma sätt. 

Som man kan förvänta sig, detta tillvägagångssätt har sina nackdelar, vilket leder till att taxeringsvärdet inte har någon verklig eller tydlig relation till det verkliga, aktuella värdet på fastigheten och tomten. Påverkan av taxeringsvärdet för de intilliggande fastigheterna är därför otroligt viktigt.


Beräkning av inkomster av kapital

Beräkning av inkomster av kapital

Konsistens och riktighet är essentiellt för att varje fastighet ska kunna beräknas efter samma standarder. Ett ruttet äpple kan smitta en hel korg, som man säger. Men det är multipliceringseffekten av skattemyndigheternas och politikernas beräkningar som har en mer dramatisk påverkan på hur stort värde en fastighet har. 

Taxeringsvärdet används för att beräkna kapitalinkomst från en fastighet när den säljs, och även för IBI-beloppet (eller lokal fastighetsskatt) som en ägare måste betala varje år.

Möjlighet att överklaga Värde

Möjlighet att överklaga "Värde"

Om du anser att taxeringsvärdet på din fastighet, eller på fastigheten du ska köpa, så kan du överklaga, men endast vid tidpunkten för omvärdering.

Det har ett mycket litet fönster för att göra detta, och det kan vara en mycket komplex procedur vilket kan innebära större kostnader, inte mindre. Så överklaga endast om du är övertygad om att taxeringsvärdet är fullständigt felaktigt.

Kontakta juridiska experter

Valor Catastral Explained: Things you must keep in mind

Kom ihåg...

När du köper en fastighet är det nödvändigt att inspektera både fastighets- och taxeringsregister efter fel, samt att försäkra att dessa åtgärdas och registreras. Om inte så är det du som köpare som får betala för licenser, böter eller arbeten för att ställa till rätta alla avvikelser. En bra advokat kan assistera dig professionellt och effektivt under denna process, men du kan ofta vara tvungen att anlita en auktoriserad lantmätare för att jämföra storleken och användningen av den aktuella fastigheten mot den registrerade beskrivningen i "nota simple" (certifikatet från fastighetsregistret) och taxeringsregistren.

OBS!: Vi har gjort vårt bästa för att försäkra riktigheten hos informationen i våra artiklar om "Juridisk rådgivning" när de skrevs, men den kan ha ändrats sedan dess. VIVA accepterar inget ansvar för fel eller utelämnade fakta, inte heller riktigheten i påståenden eller uttalanden gjorda av tredje part. Vi rekommenderar därför starkt att läsare av dessa artiklar gör egna efterforskningar innan någon typ av transaktion utförs. Priser och siffror var korrekta vid publiceringstillfället, men den kan ha ändrat pga. omständigheter vi inte kan styra. Redaktionella bidragsgivares åsikter och synpunkter speglar inte nödvändigtvis VIVA:s.

Skulle du vilja hitta din perfekta fastighet?

Denna sida använder cookies ... Cookies är små filer som hjälper dig att förbättra din erfarenhet på vår webbplats. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på cookies här Godkänn och stäng

Hitta en fastighet

Välj språk

Dela

Vill du veta mer? Fråga mig

Rebecca Guemalmazian

Rebecca Guemalmazian
Kundtjänst

Spanien +34 951 27 27 43
Freephone UK 0800 066 27 83

Vill du veta mer? Fråga mig

Rebecca Guemalmazian

Rebecca Guemalmazian
Kundtjänst

Spanien +34 951 27 27 43
Freephone UK 0800 066 27 83

Schemalägg ett besök så sköter VIVA-teamet om resten!

Rebecca Guemalmazian

Rebecca Guemalmazian
Kundtjänst

Vill du veta mer? Fråga mig

Rebecca Guemalmazian

Rebecca Guemalmazian
Kundtjänst

Upptäck hustrender på Costa del Sol

Mitt konto


Återställ ditt lösenord

Ange din e-postadress och vi skickar det till dig:


Prenumerera