Bestämmelser och villkor

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna hemsida så godkänner du och förbinder dig att följa följande bestämmelser och användarvillkor, vilka tillsammans med vår Sekretesspolicy styr yourVIVA.com:s relation med dig gällande denna webbplats. Om du inte godkänner någon del av dessa bestämmelser och villkor, vänligen använd inte vår hemsida.

Webbsidan yourVIVA.com ägs av VIVA Homes Under The Sun Ltd, momsregistreringsnummer 103 2356 64, vars registrerade kontorsadress är 6 Victoria Avenue, Harrogate HG1 1ED, Storbritannien.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång. Dock så påtar yourVIVA.com inget ansvar för om webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem som befinner sig utom vår kontroll.

Termen "du" eller "din" hänvisar till användaren eller den som granskar vår webbplats.

Innehållet på denna webbplats är endast för allmän information och användning, och det kan ändras utan föregående meddelande.

Denna webbplats innehåller material som ägs eller används under licens av oss. Detta material inkluderar, men är ej begränsat till, design, layout, utseende. text och grafik. Reproduktion är förbjuden förutom det som anges i upphovsrättstexten som är en del av dessa bestämmelser och villkor.

Alla varumärken som reproduceras på denna webbplats som inte ägs av, eller licensierats till, operatören anges på denna webbplats.

All användning av information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk och vi tar inget som helst ansvar för detta. Det åligger dig att på eget ansvar försäkra att alla produkter, tjänster eller information som hittas på denna webbplats möter dina egna specifika krav.

Genom denna webbplats kan du även länkas till andra webbplatser som inte styrs av yourVIVA.com. Vi har inget ansvar för dessa platsers natur, innehåll eller tillgänglighet. Inkluderandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller att vi stöder åsikterna som uttrycks där.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti gällande exaktheten, aktualiteten, utförandet, fullständigheten eller lämpligheten av den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt syfte. Du medger att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi avsäger oss uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Obehörig användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndsanspråk och/eller vara ett brott.

Upphovsrätt

Denna webbplats samt innehåll och tjänster som tillhandahålls på och via denna webbplats skyddas av upphovsrätt, varumärke och annan tillämplig immateriell äganderätt och äganderättslagar och ägs, kontrolleras och/eller licensieras av VIVA Homes Under The Sun Ltd och/eller dess dotterbolag och närstående företag. Inget innehåll på denna webbplats ger, indirekt eller på annat sätt, någon typ av licens eller rätt att använda varumärken, logotyper eller andra namn, inklusive, men inte begränsat till, de som identifierar VIVA Homes Under Sun Ltd och/eller dess dotterbolag och närstående företag eller deras respektive produkter och tjänster som visas på denna webbplats, utan uttryckligt skriftligt samtycke från VIVA Homes Under The Sun Ltd eller sådan tredje part som äger sådana varumärken, logotyper och andra namn som visas på denna webbplats.

All distribution eller reproduktion av en del eller allt innehåll i någon form är förbjudet annat än följande:

Du kan skriva ut eller ladda ner utdrag till en lokal hårddisk för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för eget bruk, men endast om du anger webbplatsen som materialets källa.

Du får inte, förutom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får inte heller överföra den eller lagra den på någon annan webbplats eller någon annan form av elektroniskt inhämtningssystem.

Denna webbplats och dess innehåll är ©yourVIVA.com. Alla rättigheter reserverade.

Skulle du vilja hitta din perfekta fastighet?

Denna sida använder cookies ... Cookies är små filer som hjälper dig att förbättra din erfarenhet på vår webbplats. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på cookies här Godkänn och stäng

Hitta en fastighet

Välj språk

Dela

Vill du veta mer? Fråga mig

Helena Monks

Helena Monks
Customer Services

Spanien +34 951 272 743
Freephone UK 0808 168 1469

Schemalägg ett besök så sköter VIVA-teamet om resten!

Helena Monks

Helena Monks
Customer Services

Vill du veta mer? Fråga mig

Helena Monks

Helena Monks
Customer Services

Upptäck hustrender på Costa del Sol

Mitt konto


Skapa ett konto

Återställ ditt lösenord

Ange din e-postadress och vi skickar det till dig:


Prenumerera